Gebruiksvoorwaarden

1. De verkoper

INFINTICA BV, Nachtegaalstraat 78 - B-3910 Pelt
Ondernemingsnummer: 0737.480.112
BTWnr: BE0737.480.112
GSM: +32(0) 479/399.688
Email: info@infintica.be

2. Toepasselijkheid

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van INFINTICA BV.

Deze gebruiksvoorwaarden hebben altijd, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, voorrang op de gebruiksvoorwaarden van de klant.

INFINTICA BV behoudt zich het recht om deze gebruiksvoorwaarden ten alle tijden aan te passen. Reeds lopende contracten blijven geldig onder de gebruiksvoorwaarden die van toepassing waren op het ogenblik van het goedkeuren van dat contract.

INFINTICA BV behoudt het recht om beroep te doen op derden voor de uitvoering van een overeenkomst bij een klant.

3. Verkoop op afstand

Door één of meerdere producten te bestellen via de online webshop gaat de klant akkoord met deze gebruiksvoorwaarden. Pas na ontvangst van een orderbevestiging is er sprake van een verkoopovereenkomst. INFINTICA BV behoudt zich het recht om alvorens over te gaan tot de orderbevestiging bijkomende vragen te stellen aan de koper of de uitvoering van de bestelling te weigeren. Ook zal er indien er, desondanks onze inspanningen om de juiste informatie en prijzen te voorzien, een aanpassing of weigering zijn van de aankoop.

4. Prijzen

Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro's en zijn inclusief BTW tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

5. Levering

Alle bestellingen worden zo snel als mogelijk uitgeleverd. Wij streven erna om binnen de 5 werkdagen uw bestelling geleverd te hebben.

De uiterste leveringstermijn is bepaald op dertig dagen na ontvangst van de bestelling, of dertig dagen na ontvangst van de betaling bij een order met betaling via overschrijving. Indien één of meerdere producten niet voorradig zijn, zal u daar binnen enkele dagen van op de hoogte gebracht worden.

De klant is verplicht de gekochte goederen aan te nemen binnen deze termijn.

6. Gebreken en klachten

Indien er desondanks onze inspanningen om de producten in perfecte staat bij de klant af te leveren toch een probleem is dient INFINTICA BV daar binnen de zeven dagen schriftelijk van op de hoogte gesteld te worden.

7. Herroepingsrecht

Deze bepaling geldt enkel voor verkoop op afstand aan consumenten.

De consument beschikt, ingeval van een verkoop op afstand, over een termijn van 14 kalenderdagen waarbinnen hij de overeenkomst kan herroepen. Hij kan dit recht uitoefenen zonder betaling van een boete of zonder opgave van motief. De rechtstreekse kosten voor het terugzenden van de goederen zijn ten laste van de consument.

Voor de uitoefening van dit recht gaat de termijn voor goederen in te rekenen van de dag na de levering aan de consument.

Voor goederen die het voorwerp uitmaken van opeenvolgende leveringen beginnen de herroepingstermijnen te lopen de dag na de eerste levering.

Van dit herroepingsrecht zijn uitgezonderd software, CD-roms of andere vergelijkbare producten waarvan de verzegeling (seal) verbroken is of software waarvoor een bindende productregistratie is uitgevoerd.

Er is geen herroepingsrecht wanneer het product en de verpakking niet meer in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat verkeren.

Alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen dienen te worden gevoegd bij de retourzending.

De retourzending dient te gebeuren via dezelfde weg als de levering of via aflevering aan de hoofdzetel.

Het product dient vervolgens in de staat waarin de consument het product heeft ontvangen te worden geretourneerd aan INFINTICA BV, met vermelding van zijn bankrekeningnummer.

INFINTICA BV zal binnen de dertig dagen na ontvangst de terugbetaling uitvoeren mits de teruggezonden goederen in perfecte staat zijn ontvangen. INFINTICA BV kan op geen enkel mogelijke wijze aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, verlies en/of diefstal die optreedt tijdens de terugzending van een product.